Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Vriendenstichting Christiaan Huygensschool

Oprichting

De Stichting Vrienden van Christiaan Huygens Flevoland, afgekort tot SVCHF, heeft haar zetel in Dronten en is opgericht op 28 mei 2009 onder de naam Stichting Vrienden van Leonardo Onderwijs Dronten. Op 27-08-2016 is de stichtingsnaam notarieel aangepast naar de huidige naam en zet daarmee de activiteiten van de Stichting Vrienden van Leonardo Onderwijs Dronten onverminderd voort.

 

De naamsverandering van de stichting in 2014 was noodzakelijk na de afsplitsing van de toenmalige Leonardo School te Dronten van de landelijke Leonardo Stichting. In 2014 heeft het schoolbestuur van de huidige Christiaan Huygensschool besloten niet langer deel uit te maken van het Leonardo concept. Maar het voltijds hoogbegaafdenonderwijs te continueren onder de nieuwe naam van Christiaan Huygens. SVCHF staat volledig achter deze keuze van het schoolbestuur.

 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. De Stichting heeft sinds haar oprichting een ANBI-status, waardoor het voor bedrijven en particulieren fiscaal mogelijk en aantrekkelijk om geldbedragen te schenken. Een door de belastingdienst aangewezen ANBI-instelling biedt een donateur de mogelijkheid om zijn/haar giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken binnen de daarvoor geldende regels. Een ANBI-instelling zelf hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt voor het algemeen belang. Ook uitkeringen welke een ANBI-instelling doet in het algemeen belang (in ons geval direct voor het Christiaan Huygens onderwijs) zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. 

 

De ANBI-gegevens zijn weergegeven in de sectie 'Algemene Informatie'. Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen