Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Vriendenstichting Christiaan Huygensschool

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij doen dit vrijwillig en onbezoldigd. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een vooraf opgesteld rooster. Zie hiervoor bijlage 1 van het Beleidsplan.

 

De huidige bezetting van het bestuur en hun contactgegevens is alsvolgt:

 

Bestuursfunctie NaamE-mail Adres
Voorzitter Jasper Schoot Uiterkamp

bestuur@svchf.nl

Secretaris  Sandra de Bruijnbestuur@svchf.nl
Penningmeester Paul Alderdenbestuur@svchf.nl
 Bestuurslid Henk van Benthem

bestuur@svchf.nl

 

Het bestuur legt een keer per jaar, tijdens de informatieavond aan het einde van het schooljaar, verantwoording af voor het door hen gevoerde beleid aan de ouders wier kinderen onderwijs volgen op het Christiaan Huygens te Dronten en Zeewolde.

 

De kosten die bestuurders, binnen kaders van redelijkheid en billijkheid, maken kunnen door de Stichting vergoed worden of dit daadwerkelijk gebeurt is wordt jaarlijks vermeld in ons jaarverslag.

 

Meer informatie over de samenstelling en wijze van benoeming van het bestuur staat vermeld in de stichtingsstatuten.

 Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen