Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Vriendenstichting Christiaan Huygensschool

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is:

  1. het bevorderen en in stand houden van het Christiaan Huygens voltijdsonderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Flevoland. 
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden, middels ouderbijdrage en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het Christiaan Huygensonderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Flevoland.

 

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en niet het maken van winst. De Stichting houdt niet meer vermogen in kas dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de (onvoorziene) werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen