Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Vriendenstichting Christiaan Huygensschool

Waarom er extra financiele middelen nodig zijn

Financiële Noodzaak 

Voltijds hoogbegaafden onderwijs heeft ‘meerkosten’ t.o.v. regulier onderwijs. Deze kosten zitten met name in de:

  • Kleinere klassen;
  • Andere materialen;
  • Uitgebreider onderwijsaanbod (bridge, Spaans, Engels vanaf groep 2, etc.);
  • Vakdocenten voor extra vakken;
  • Excursies en praktijkonderdelen.

Financiering van deze ‘meerkosten’ wordt niet door de overheid afgedekt. Weliswaar stellen zij een budget voor Passend Onderwijs ter beschikking, maar dit is kortgezegd niet toereikend.

 

Om het Christiaan Huygensonderwijs in Dronten mogelijk te maken en te houden is een financiële bijdrage in de vorm van giften, donaties en sponsoring nodig. In deze sectie gaan we verder in op de mogelijkheden waarop bedrijven m.b.v. sponsoring het Christiaan Huygensonderwijs kan ondersteunen.

 

Maatschappelijke Noodzaak

In tegenstelling tot wat velen denken, is hoogbegaafheid geen garantie voor een onbezorgde schooltijd. Ongeveer 2,5% van alle kinderen heeft een buitengewoon IQ van 130 of hoger. Deze kinderen hebben het in het reguliere onderwijs meestal erg lastig. Ze lopen in hun ontwikkeling vaak jaren voor op hun leeftijdgenoten. Ze denken anders, praten over zaken waar andere kinderen niets mee kunnen en worden daarom niet zelden 'raar' gevonden. Hun isolement kan leiden tot een negatief zelfbeeld en onvoldoende ontwikkelde sociale vaardigheden.

 

Daarnaast vinden hoogbegaafde kinderen in het reguliere onderwijs weinig uitdaging in de geboden lesstof. Op de korte termijn heeft dit tot gevolg dat de kinderen zich vervelen, frustreren, onderpresteren en soms wangedrag vertonen. Het grootste gevaar is dat op de lange termijn deze kinderen niet geleerd hebben zich ergens voor in te spannen. Met als gevolg dat, ondanks hun intellectuele capaciteiten, slechts 15% van de hoogbegaafden in staat is een universitaire opleiding af te ronden. En meer dan de helft van de kinderen had een problematische schoolloopbaan achter de rug.

 

De Stichting vindt dat alle kinderen recht hebben op passend onderwijs, ook kinderen met een (aantoonbare) hoogbegaafdheidsindicatie. In de toekomst kunnen deze kinderen in de kenniseconomie en maatschappij beter functioneren en wellicht het onderscheid maken voor uw organisatie!Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen