Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Vriendenstichting Christiaan Huygensschool

Waarom er extra financiele middelen nodig zijn

Financiele Noodzaak

Voltijds hoogbegaafden onderwijs heeft ‘meerkosten’ t.o.v. regulier onderwijs. Deze kosten zitten hem net name in de:

  • Kleinere klassen;
  • Andere materialen;
  • Uitgebreider onderwijsaanbod (bridge, spaans, engels vanaf groep 2, etc.);
  • Vakdocenten voor extra vakken;
  • Excursies en praktijkonderdelen.

Financiering van deze ‘meerkosten’ wordt niet door de overheid afgedekt. Weliswaar stellen zij een budget voor Passend Onderwijs ter beschikking, maar dit is kortgezegd niet toereikend.

 

Om het Christiaan Huygensonderwijs in Dronten mogelijk te maken en te houden is een financiele bijdrage in de vorm van giften, donaties en sponsoring vereist. In deze sectie gaan we verder in op de mogelijkheden van giften en donaties.

 

Maatschappelijke Noodzaak

In tegenstelling tot wat velen denken, is hoogbegaafheid geen garantie voor een onbezorgde schooltijd. Ongeveer 2,5% van alle kinderen heeft een buitengewone IQ van 130 of hoger. Deze kinderen hebben het in het reguliere onderwijs meestal erg lastig. Ze lopen in hun ontwikkeling vaak jaren voor op hun leeftijdgenoten. Ze denken anders, praten over zaken waar andere kinderen niets mee kunnen en worden daarom niet zelden 'raar' gevonden. Hun isolement kan leiden tot een negatie zelfbeeld en onvoldoende ontwikkelde sociale vaardigheden. 

 

Daarnaast vinden hoogbegaafde kinderen in het reguliere onderwijs weinig uitdaging in de geboden lesstof. Op de korte termijn heeft dit tot gevolg dat de kinderen zich vervelen, frustreren, onderpreseteren en soms wangedrag vertonen. Het grootste gevaar is dat op de lange termijn deze kinderen niet geleerd hebben zich ergens voor in te spannen met als gevolg dat ondanks hun intellectuele capaciteiten slechts 15% van de hoogbegaafden in staat is een universitaire opleiding af te ronden. En meer dan de helft van de kinderen had een problematische schoolloopbaan achter de rug.

 

De Stichting is van mening dat alle kinderen recht hebben op passend onderwijs, ook kinderen met een (aantoonbare) hoogbegaafdheidsindicatie. In de toekomst, kunnen deze kinderen in de kenniseconomie en/of samenleving van Nederland wellicht hun bijdrage leveren.Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen