Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Vriendenstichting Christiaan Huygensschool

Ons Steunen

Indien u het Christiaan Huygensonderwijs in Flevoland wilt steunen kunt u dit op verschillende manieren doen.

 

Als prive persoon kunt u de Stichting steunen m.b.v.:

  • Giften;
    Onder giften wordt verstaan de bedragen die ouders van kinderen op het Christiaan Huygensschool of derden belangeloos schenken t.b.v. het mogelijk maken van het Christiaan Huygensonderwijs.
     
  • Donaties;
    Onder donaties verstaan wij de bijdragen in geld of materiële zaken door derden ter beschikking gesteld aan de Stichting zonder verdere afstemming/promotie. Donateurs kunnen te allen tijde inzicht krijgen in de wijze waarop hun donatie is besteed als zij hiertoe een verzoek indienen. Tevens kunnen donateurs vooraf aangeven aan welk project hun donatie ten gunste dient te komen. Doen zij dit niet dan wordt hun bijdrage toegevoegd aan de algemene middelen van de Stichting.

 

Uw gift en/of donatie kan belastingtechnisch gunstig worden geschonken doordat de Stichting een ANBI-status heeft. Voor prive personen houd dit in dat deze gift kan worden afgetrokken van de belastingaangifte indien uw giften boven een drempelbedrag uitkomen of u uw gift periodiek (5 jaar) geeft. In de laatste optie maakt u gebruik van een een periodieke gift.Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen